Veelgestelde vragen

  • Dat heet triage. Ze doet het om een juiste inschatting te maken van welke zorg er voor u op welk moment nodig is. Ze heeft hier een speciale opleiding voor gevolgd en als huisarts kan je niet zonder! Behalve voor triage is het ook een manier voor de huisarts om zich voor te kunnen bereiden op uw komst. De voorbereiding is beter als bekend is waar u voor komt.

  • Een consult duurt 10 minuten. In die 10 minuten moet ‘alles’ gebeuren. U doet uw verhaal, uw huisarts onderzoekt u indien nodig, bedenkt wat er met u aan de hand is en wat hij of u er aan kan doen. Vervolgens krijgt u de uitleg en soms nog een verwijsbrief of recept. Na uw vertrek voert de huisarts alles in in de computer. U zult begrijpen dat het al een kunst is dit in 10 minuten voor elkaar te krijgen. Als u dan ook meerdere klachten wilt bespreken kan dat niet zonder uit te lopen en een langere wachttijd te veroorzaken. Dit willen we voorkomen.

  • U zult merken dat het steeds drukker is in de praktijk. U moet vaker een aantal dagen, soms zelfs een week wachten voor u kan komen als het een niet-spoedeisende klacht is. Dit is natuurlijk erg vervelend. Zowel voor u als patiënt, als voor ons als assistente en huisarts.

   Het streven is om de wachttijd niet langer te laten zijn dan 1-2 dagen. De reden dat dit niet altijd lukt is de grote wisseling in drukte (zorgvraag) en de toegenomen hulpvragen in de praktijk. Veel chronische zorg wordt vanuit de ziekenhuizen overgeheveld naar de huisarts (bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten). De huisarts heeft steeds meer personeel in de praktijk werken dat hij ook aan moet sturen.

   Natuurlijk een enorm mooie vooruitgang in de zorg in Nederland, maar niet direct makkelijk uit te voeren op praktijkniveau. We horen u denken, zet er dan gewoon een extra arts bij! Maar de financiering van de gezondheidszorg zit zo in elkaar dat er niet automatisch meer geld beschikbaar komt als het drukker wordt.

  • Dit komt omdat zorgverzekeraars de apotheken verplichten een bepaald merk van het medicijn af te leveren. De zorgverzekeraars bepalen zelf voor hun verzekerden welk merk door hen vergoed wordt en welke niet. Daar heeft de apotheek of huisarts geen enkele invloed op. Het voorkeurmerk van de zorgverzekeraar geldt vaak voor een beperkte periode, meestal tussen de 3 en 12 maanden. Het kan dus zelfs vaker veranderen. Zorgverzekeraars proberen namelijk elke keer de goedkoopste medicijnen in te kopen. U zult, als u dan toch uw oude merk pillen wilt, dit zelf moeten betalen. We kunnen u vertellen dat zowel wij huisartsen als uw apotheker dit erg vervelend vinden en er op landelijk niveau onze zorgen over uiten.

  • Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

  • De huisartsen geven geen medische verklaringen af. Lees wat hiervoor de redenen zijn in de PDF.

   Geneeskundige Verklaring (PDF)

  • Nee, dat is nu nog niet geregeld. Apotheken zijn vaak al wel gekoppeld, dit is bijvoorbeeld makkelijk als u in het weekend hulp nodig heeft via de dienstapotheek. De koppeling met andere huisartsen en huisartsenposten zal binnenkort tot stand komen. Via www.ikgeeftoestemming.nl kunt u aangeven of u wilt dat uw medische gegevens beschikbaar zijn voor andere zorgverleners.

  • Om urine betrouwbaar te onderzoeken is het belangrijk dat u op de juiste manier uw urine opvangt en inlevert; volg hiervoor op strikte manier de volgende instructies:

   • Urine moet minimaal 4 uur in de blaas hebben gezeten, praktisch gezien is de eerste ochtendurine hiervoor het meest geschikt.
   • Voor vrouwen: Vóór afname de schaamlippen wassen (b.v. onder de douche), schaamlippen spreiden; het eerste beetje urine weg laten lopen, daarna urine opvangen in een schoon potje( kunt u op de praktijk ophalen).
   • Voor mannen: Voorhuid terugtrekken en schoonspoelen; eerste deel urine weg laten lopen, daarna urine opvangen in een schoon potje.
   • Urine moet binnen 1 uur op de praktijk ingeleverd worden. Mocht dit niet lukken, dan de urine in de koelkast bewaren en zo spoedig mogelijk inleveren.
  • Tegenwoordig weten we dat bij gezonde vrouwen een blaasontsteking meestal vanzelf over gaat. We wachten daarom het liefst met het voorschrijven van medicatie. Dat kan u natuurlijk zelf ook doen door pas na een dag of drie bij aanhoudende klachten uw urine langs te brengen. Mocht u niet gezond zijn (denk bijvoorbeeld aan een afwijking aan uw nieren, of diabetes) of u heeft koorts of veel buik- of flankpijn, dan wacht u natuurlijk niet met urine brengen.

  • Wanneer u met gezondheidsklachten bij de huisarts komt, kan de huisarts in bepaalde gevallen direct achterhalen wat de oorzaak van uw klachten is. Soms is aanvullend onderzoek echter nodig om te kunnen bepalen waar u precies last van heeft. Dit aanvullend onderzoek wordt ook wel diagnostiek genoemd.

   Wanneer de huisarts een CRP-sneltest aanvraagt, kunt u daar doorgaans vrijwel direct voor terecht bij de doktersassistent. Zij neemt door middel van een vingerprik een beetje bloed bij u af, dat direct wordt onderzocht. De uitslag is vaak binnen enkele minuten bekend.

   Het consult met uw huisarts valt niet onder het eigen risico, maar de CRP-sneltest valt wel onder het eigen risico. De kosten worden door uw zorgverzekeraar doorberekend.

  • Op de praktijk komen veel vragen binnen over testen voor Covid. Er is ons inziens onduidelijke informatie van de overheid over wat de waarde is van zelftesten.

   Zelftesten op covid geven goede informatie als de zelftest POSITIEF is, dat wil zeggen: de uitslag geeft aan dat u covid heeft. Dan is voor vrijwel 100% zeker dat u covid heeft.
   Als de test echter NEGATIEF is, is de boodschap anders. Dan is deze test veel minder betrouwbaar. Bij een NEGATIEVE uitslag, is de kans dat u covid heeft nog steeds groot. Het is een ingewikkeld verhaal hoe dat werkt, daarvoor is deze plek niet geschikt.

   Samenvattend:
   * bij een POSITIEVE test, is de kans erg groot dat u covid heeft
   * bij een NEGATIEVE test, is de kans nog 40-50% dat u covid heeft!! Dus een NEGATIEVE test zegt niet zoveel.

   Dat de overheid toch erg aandringt op zelftesten, heeft te maken met capaciteitsgebrek bij de testlocaties; en een POSITIEVE test geeft wel betrouwbare informatie voor als u bij een kwetsbaar iemand op bezoek wilt. Ook dan is maar de vraag wat de waarde van een zelftest is.

   Als u een spreekuurafspraak wenst bij klachten als hoesten, koorts, hoofdpijn, bijholte ontsteking en dergelijke: de kans dat dit door covid komt is ten tijde van de pandemie groot. Dus voor een goed antwoord op uw hulpvraag is een PCR test (dat is een test door de GGD afgenomen) van belang voor een goed antwoord op uw vraag.

   De medewerkers van Bredero vragen in zo’n geval om eerst een GGD test af te laten nemen: het geeft al een deel antwoord op uw vraag en wij willen niet nodeloos patiënten met niet onderkende covid op spreekuur zien.

   Bij ernstige klachten als forse kortademigheid of ernstig ziek zijn is er altijd de mogelijkheid dat we u op spreekuur zien. De doktersassistentes kunnen hier goed een inschatting van maken. Dan nemen we uitgebreide maatregelen als extra beschermende kleding (PBM) en plannen het tijdstip zodanig in, dat u niet in aanraking komt met andere patiënten. Dat vergt voor ons extra inspanning voor de logistiek.

   Wij rekenen op uw begrip en medewerking.