Assistentie en triage

In onze praktijk zijn doktersassistenten werkzaam. Op deze pagina lichten wij toe wat hun werkzaamheden zijn en waarvoor u bij hen terecht kunt.

De doktersassistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage.

Wat is triage?

Triage zorgt er voor dat ondanks de toenemende drukte, de wachttijden zo kort mogelijk blijven. Het gaat er om dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment (bijv. bij spoed snel een afspraak of een spoedvisite), en bij de juiste hulpverlener. Het is niet de bedoeling dat de praktijkassistente de diagnose gaat stellen. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal de praktijkassistente u een aantal vragen stellen en kan zij u een voorstel doen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • De assistente geeft u een advies, dit advies wordt nabesproken met de huisarts;
 • De assistente vraagt de huisarts u terug te bellen;
 • De assistente maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts of praktijkondersteuner;
 • De assistente maakt een afspraak voor een visite.

Als de afspraak geen haast heeft, zal de praktijkassistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken.

Triage gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. Onze praktijkassistenten hebben hiervoor de noodzakelijk aanvullende cursussen gevolgd. Uiteraard doen de praktijkassistenten alles in samenspraak en overleg met uw huisarts.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

U kunt tussen 8.00-10.30 uur een huisbezoek aanvragen. De assistente kan de visite dan voor dezelfde dag op de agenda zetten. Omdat er in de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling, is het beter- indien mogelijk- naar de praktijk te komen.

De doktersassistentes zijn zodanig geschoold dat zij samen met u de wenselijkheid van een huisbezoek kunnen beoordelen. Informeert u hen over uw hulpvraag, zodat zij de dokter kunnen vertellen of er spoed geboden is, of wat deze voor een bezoek aan u moet meenemen.

Hoe kunt u meewerken aan een goede triage?

Voor een soepel verloop van het spreekuur – waarbij wachttijden tot het minimum beperkt zijn – is het van belang dat u bij het maken van een afspraak behalve de aard van uw vraag, ook duidelijk aangeeft of u voor één of voor meerdere vragen een afspraak met uw huisarts wilt, en of u denkt extra spreekuurtijd nodig te hebben.

Op die manier kan er een afspraak gemaakt worden op het juiste moment en wordt er voldoende tijd voor ingepland, waardoor lange wachttijden kunnen worden voorkomen.

U kunt bij de assistente verder terecht voor

 • Herhaalrecepten (bij voorkeur via MijnGezondheid.net of via telefoon (inspreken herhaalrecept – optie 2)
 • Zwangerschapstest
 • Urineonderzoek
 • Suiker- en Hb-controle
 • Verstrekken van informatiefolders

De volgende handelingen vinden alleen op afspraak plaats

 • Het meten van de bloeddruk
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek
 • Injecties