Over de praktijk

Onze huisartsenpraktijk adviseert en begeleidt op een professionele en moderne manier bij problemen rondom gezondheid en ziekte. Ons beginsel is persoonlijke betrokkenheid met oog voor de achtergrond van mensen. Wij zijn een laagdrempelig centrum en bieden huisartsgeneeskundige zorg op maat.

U vindt hier alle informatie over onze praktijk: wie wij zijn en wat we doen, de openingstijden van de praktijk, informatie over de waarneming in avond en weekend etc. Zo kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag bij de huisartsenpraktijk terecht voor informatie.

Waarneming

Huisartsenpraktijk Bredero is het hele jaar geopend. Tijdens nascholing of vakantie van uw huisarts wordt u gezien door een collega van een andere praktijk, of een waarnemer.

Geaccrediteerde praktijk

Als praktijk zijn we al jaren geaccrediteerd door de NPA (NHG-praktijkaccreditatie). Dit is een kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG).

Huisartsenpraktijk Bredero heeft iedere drie jaar een audit. Hierbij komt een auditor van de NPA de praktijk kritisch beoordelen op allerlei kwaliteitsonderdelen opgesteld door de NHG.  Onze praktijk blijft continu bezig met het doorvoeren van verbeterprocessen.

In 2024 zijn ook de patiëntenenquêtes voor de huisartsen en de praktijk opnieuw afgenomen. Deze zijn ingevuld door patiënten individueel over de huisarts en de praktijk. Er kwam een goede score uit de enquêtes voor zowel de huisartsen als de praktijk, maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbeteringen waar we met onze praktijk mee aan de slag gaan. Meer informatie over de NPA en accreditatie vindt u hier:

NPA certificering

Arts in Opleiding

In de praktijk is een arts in opleiding tot huisarts (AIOS) werkzaam. Het kan dus voorkomen dat u een afspraak bij de huisarts in opleiding krijgt aangeboden.

Arts in opleiding is afgestudeerd arts
Het gaat altijd om een afgestudeerd arts, die de vervolgopleiding tot huisarts volgt. Dat is een 3-jarige opleiding, waarvan 2 jaar als stage in een huisartspraktijk wordt doorgebracht. Afhankelijk van het stadium van de opleiding kan er meer of minder zelfstandig worden gewerkt door de AIOS.

Toetsing consult vaardigheden
Het kan voorkomen dat consulten op video worden opgenomen. Daar wordt u altijd toestemming voor gevraagd en u mag dit uiteraard ook weigeren. De opnames zijn bedoeld om van te leren en worden ook gebruikt om de consultvaardigheden te toetsen.

Soms is de opleidende huisarts tijdens het consult of de visite aanwezig om direct te observeren. Ook kan de opleidende huisarts tijdens het consult geraadpleegd worden.

Wetenschappelijk onderzoek

Huisartsenpraktijk Bredero levert gegevens aan voor wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek helpt huisartsen om steeds betere zorg te kunnen bieden. Voor dit onderzoek worden medische gegevens die uw huisarts noteert in het elektronisch patiëntendossier gebruikt.

Deze gegevens worden door uw huisartsenpraktijk, zonder naam of adres, doorgegeven aan de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc voor wetenschappelijk onderzoek. Lees hier meer over dit wetenschappelijk onderzoek: 

Patientinformatie RTC Health Data