No show beleid

Helaas constateren wij dat het aantal patiënten dat niet komt op een gemaakte afspraak bij huisarts, assistente of praktijkondersteuner de laatste jaren zeer sterk is toegenomen.

Met ingang van 1 juli 2022 hebben wij, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), een ‘no-show’ tarief ingevoerd. 

Waarom een ‘no-show’ tarief?

Het aantal patiënten dat een afspraak voor het spreekuur van de huisarts wil maken neemt nog steeds toe. In de tijd die bij uw huisarts voor u gereserveerd stond had uw huisarts ook een andere patiënt kunnen helpen. Uw huisarts wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden, immers u wilt ook met uw medische klacht zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door op tijd uw afspraak telefonisch of per email (praktijk@huisartsenpraktijkbredero.nl) af te zeggen. 

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meldt dit dan tot uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch via 0412 692 652 bij de assistente. Of per email dus: praktijk@huisartsenpraktijkbredero.nl. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Er wordt dan natuurlijk géén ‘no-show’ tarief berekend. 

Hoogte van het ‘no-show’ tarief

Het tarieven die wij hanteren is €30,-. Ongeacht of dit een dubbel of enkel consult is bij de huisarts of POH.

Let op: de ‘no-show’-factuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.