Wilt u een bijdrage leveren aan de huisartsenzorg in onze regio?

24 december 2021  

Bent u patiënt bij een huisarts in het werkgebied Uden-Meierijstad-Oss? En wilt u vanuit patiëntenperspectief een bijdrage leveren aan de huisartsenzorg in onze regio? Dan bent u wellicht een goede kandidaat voor de klankbordgroep van Zorggroep Synchroon. Wij willen u van harte uitnodigen om u aan te melden.

Wat is Zorggroep Synchroon?

Zorggroep Synchroon is de samenwerkingsorganisatie van huisartsen in de regio Oss-Uden-Meierijstad. Als zorggroep zetten wij ons in om patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Van goede kwaliteit en efficiënt georganiseerd. En dichtbij huis.
 
Patiënten met een (chronische) ziekte hebben vaak te maken met meerdere hulpverleners. Daarom hebben we afspraken gemaakt met de betrokken zorgcollega's in de regio. Zo kunnen we er samen met de patiënt voor zorgen dat de verschillende behandelingen zo goed mogelijk passen bij ieders persoonlijke situatie.

Wat doet de klankbordgroep?

De klankbordgroep geeft ons, gevraagd en ongevraagd, advies vanuit het perspectief van patiënten. Dit doen zij op basis van hun ideeën en ervaringen. De klankbordgroep heeft dus een adviserende rol naar Synchroon. Vanuit het advies maakt Synchroon haar eigen afwegingen en neemt eigen beslissingen. Het advies is dus niet bindend, maar ook allerminst vrijblijvend.

Synchroon gaat zorgvuldig om met het advies van de klankbordgroep en de klankbordgroep ontvangt een terugkoppeling wat door Synchroon gedaan wordt met het advies van de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 9 personen.

Wat wij van u vragen

Wij vragen van u dat u mee wilt denken en uw mening en advies wilt geven. De klankbordgroep komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar op woensdag van 15.00 - 17.00 uur. Voor elke bijeenkomst ontvangt u een agenda en enige stukken, die u vooraf leest.

Er is een profiel opgesteld voor de leden van de klankbordgroep:

Bekijk het profiel

Wat wij u bieden

Wij bieden u een platform om mee te denken over de (chronische) zorg van huisartsen. U krijgt de mogelijkheid uw ideeën hierover naar voren te brengen. Uw mening is belangrijk! U wordt ondersteund in deze werkzaamheden door een onafhankelijk begeleider, die tevens voorzitter is van het overleg. Uiteraard ontvangt u een reiskostenvergoeding.

Interesse?

Wilt u zich aanmelden of meer informatie opvragen? Neem dan contact op met Helma Martens, begeleider Klankbordgroep Synchroon:

06 - 201 56 328